• 514-358-056
  • m2elektrom@gmail.com

Hydroizolacja

Wykonywanie powłok natryskowych polimocznikiem:

• Wykonywanie powłok zabezpieczających przed agresywnymi, toksycznymi materiałami płynnymi i stałymi
• Wykonywanie powłok wokół zbiorników paliwowych
• Pokrywanie posadzek przemysłowych i parkingów
• Hydroizolacja wszelkich konstrukcji dachowych, w tym dachów zielonych
• Zabezpieczanie zbiorników paliwowych, zbiorników oraz rurociągów stalowych i z betonu zbrojonego
• Wykonywanie izolacji w budownictwie mostowym
• Zabezpieczanie obiektów hydrotechnicznych i zbiorników na gaz
• Hydroizolacja oczek wodnych i basenów do pływania
• Hydroizolacja pionowych fundamentów i ścian
• Stosowanie polimocznika jako antykorozyjnej powłoki stali konstrukcyjnej