• 514-358-056
  • m2elektrom@gmail.com

Systemy przeciwpożarowe

Projektujemy, montujemy i serwisujemy systemy przeciwpożarowe:

  • systemy sygnalizacji pożaru SAP, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, systemy oddymiania SO,
  • systemy zamknięć ogniowych, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
  • systemy gaszenia mgłą wodną i gazami inerntnymi,
  • systemy detekcji gazów w garażach podziemnych.

Instalacje Systemów Sygnalizacji Pożaru SAP

Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. To one uruchamiają inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy czy będzie on możliwy do ugaszenia. Instalacje przeciwpożarowe powinny sprawnie współgrać dla zachowania sprawności całego systemu.

Zapewniamy:

Projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
Instalacje przeciwpożarowego systemu
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
Demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu -posiadany zezwolenie PAA
Modernizację istniejących instalacji przeciwpożarowych

 

Gwarantujemy niezawodność wykonanych przez nas systemów poprzez:

Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu
Montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
Szkolenie dla obsługi systemu
Profesjonalny serwis